สีเคลือบอีพ็อกซี่ทำงานอย่างไร

อีพ็อกซี่ (Epoxy) เป็นโพลีเมอร์แบบแบบเทอร์โมเซ็ท นั่นหมายความว่า การเปลี่ยนรูปของมันจะขึ้นอยู่กับอุณหภูมิแวดล้อม เมื่ออีพ็อกซี่เปลี่ยนรูปร่างไปแล้ว มันจะไม่สามารถกลับคืนรูปเดิมได้ อีพ็อกซี่เป็นเป็นสารประเภทอีพ็อกไซด์ ซึ่งหมายถึงมันจะไวต่อการเกิดปฏิกิริยาร่วมกับสารเคมีอื่นๆ สารประเภทโพลีอีพ็อกไซด์ (polyepoxide) อย่างอีพ็อกซี่ จะทำมาจากสารประกอบอีพ็อกไซด์ที่ไม่เกิดปฏิกิริยา และนี่หมายความว่า อีพ็อกซี่ที่มีความบริสุทธิ์สูง จะไวต่อการเกิดปฏิกิริยากับสารเคมีอื่นๆ มาก สำหรับสารเคมีอื่นๆ ที่จะมีการเติมลงไปในอีพ็อกซี่ จะเป็นสารที่ช่วยเพิ่มความแข็งแรง และการคงรูปให้กับอีพ็อกซี่ เพื่อเพิ่มความแข็งแรงในการยึดติด

การใช้สารเคมีผสมเพิ่มสำหรับคอนกรีต (สารผสมเพิ่ม)

สารผสมเพิ่มเป็นวัสดุอื่นที่ไม่ใช่ซีเมนต์ โดยเป็นวัสดุผสมคอนกรีตและน้ำที่มีการเพิ่มลงในคอนกรีตทั้งก่อนหรือระหว่างการผสมเพื่อปรับเปลี่ยนคุณสมบัติ เช่น ความสามารถในการใช้งาน, อุณหภูมิในการบ่ม, เวลาในการก่อตัวหรือสี

สารผสมเพิ่มในคอนกรีต 7 ชนิดที่จำเป็นต้องใช้

สารผสมเพิ่มจะถูกเพิ่มลงในถังคอนกรีตทันทีในช่วงก่อนหรือระหว่างการผสมคอนกรีต สารผสมเพิ่มสำหรับคอนกรีตสามารถปรับปรุงคุณภาพคอนกรีต, บริหารจัดการ, เร่งเวลาหรือชะลอการเวลาในการก่อตัวในคุณสมบัติอื่นๆที่อาจเปลี่ยนแปลงเพื่อให้ได้ผลลัพธ์ที่เฉพาะเจาะจง

...
...
Petroleum Resin

The Chemicals Distributor

All rights reserved © 2013-2017 Sirocko (Thailand) Co.,Ltd.

The Chemicals Distributor

02 525 8796-7

081 810 2780