การใช้สารเคมีผสมเพิ่มสำหรับคอนกรีต

(สารผสมเพิ่ม)

สารผสมเพิ่มเป็นวัสดุอื่นที่ไม่ใช่ซีเมนต์ โดยเป็นวัสดุผสมคอนกรีตและน้ำที่มีการเพิ่มลงในคอนกรีตทั้งก่อนหรือระหว่างการผสมเพื่อปรับเปลี่ยนคุณสมบัติ เช่น ความสามารถในการใช้งาน, อุณหภูมิในการบ่ม, เวลาในการก่อตัวหรือสี

 

สารหน่วงการก่อตัว

 

สารหน่วงการก่อตัวจะชะลอความชุ่มชื้นของซีเมนต์และยืดเวลาการก่อตัวให้ยาวขึ้น ตัวเร่งปฏิกิริยาถูกนำมาใช้ประโยชน์ในสภาวะที่มีอากาศร้อนเพื่อเอาชนะผลกระทบที่เกิดจากอุณหภูมิที่สูงขึ้นและมวลคอนกรีตที่ขยายใหญ่ขึ้นในเวลาการก่อตัวของคอนกรีต เนื่องจากสารหน่วงการก่อตัวส่วนใหญ่ทำหน้าที่เป็นตัวลดน้ำโดยพวกมันมักถูกเรียกว่าตัวหน่วงการลดน้ำ

 

สารเร่งการก่อตัว

 

สารเร่งการก่อตัวช่วยลดระยะเวลาการก่อตัวของคอนกรีตเพื่อให้สามารถเทในพื้นผิวที่มีสภาพอากาศหนาวเย็น, จำเป็นต้องนำหล่อออกก่อน, จำเป็นต้องตกแต่งพื้นผิวก่อน, และในบางกรณีเช่นการมีแรงมากระทำ  ทั้งนี้ต้องระมัดระวังอย่างเหมาะสมในขณะที่เลือกประเภทและสัดส่วนของสารเร่งการก่อตัว เนื่องจากภายใต้สภาวะส่วนใหญ่ตัวเร่งปฏิกิริยาที่ใช้กันโดยทั่วไปทำให้เกิดการหดตัวของคอนกรีตที่เพิ่มขึ้น

 

ซุปเปอร์พลาสติไซเซอร์

 

ซุปเปอร์พลาสติไซเซอร์หรือที่รู้จักกันในชื่อซุปเปอร์พลาสติไซเซอร์ ซึ่งรวมถึงสารผสมลดน้ำ เมื่อเทียบกับสิ่งที่เรียกกันทั่วไปว่าเป็น "สารลดน้ำ" หรือ "สารลดระดับน้ำช่วงกลาง" แต่ซุปเปอร์พลาสติไซเซอร์ถือเป็น "เครื่องลดน้ำระดับสูง" เครื่องลดน้ำระดับสูงเป็นสารผสมที่ช่วยให้สามารถลดปริมาณน้ำได้มากหรือเพิ่มความสามารถในการไหลเวียนได้โดยไม่ต้องชะลอการก่อตัวหรือเพิ่มการกักกระจายฟองอากาศ ปริมาณที่ใช้ต้องแตกต่างกันไปตามส่วนผสมคอนกรีตและชนิดของซุปเปอร์พลาสติไซเซอร์ที่ใช้

 

สารผสมลดน้ำ

 

สารผสมลดน้ำใช้เพื่อให้ลดน้ำให้การยุบตัวของคอนกรีตเท่าเทียมกัน หรือเพิ่มขีดความยุบตัวของคอนกรีตที่ปริมาณน้ำเท่าเทียมกัน มันสามารถมีผลข้างเคียงในการเวลาในการก่อตัวเริ่มต้นได้ สารลดน้ำส่วนใหญ่จะใช้สำหรับ การจัดวางตัวคอนกรีตเพื่อช่วยในการดูดน้ำ โดยอาศัยผลกระทบต่อแรงตึงผิวของน้ำซึ่งจะทำให้ได้ประโยชน์จากการกักกระจายฟองอากาศ

 

สารกักกระจายฟองอากาศ

 

สารกักกระจายฟองอากาศจะกักฟองอากาศขนาดเล็กในคอนกรีต ประโยชน์หลักคือความทนทานที่เพิ่มขึ้นในวัฏจักร freeze-thaw โดยเฉพาะอย่างยิ่งในสภาพอากาศหนาวเย็น ในขณะที่การสูญเสียความแข็งแรงบางอย่างมักจะมาพร้อมกับอากาศที่เพิ่มขึ้นในคอนกรีต โดยทั่วไปสามารถเอาชนะได้โดยการลดอัตราส่วนน้ำต่อซีเมนต์ผ่านการทำงานที่ดีขึ้นหรือผ่านการใช้สารผสมอื่นๆที่เหมาะสม ตามปกติแล้ว สารผสมควรผสมเฉพาะในส่วนผสมคอนกรีตโดยผู้เชี่ยวชาญที่เชี่ยวชาญ เพราะผู้ผสมบางคนอาจทำให้ได้ผลที่ไม่พึงประสงค์ได้

 

สารยึดตัว

 

สารยึดตัวสามารถใช้เป็นส่วนผสมของวัสดุผสมและวัสดุเช่น polyvinyl chlorides และ acetates, acrylics และ butadiene-styrene co-polymerers เพื่อช่วยในการยึดติดคอนกรีตใหม่/คอนกรีตสด กับ คอนกรีตเก่า/คอนกรีตที่ก่อตัวแล้ว สารให้สีได้ถูกนำมาใช้กันมากขึ้นโดยเฉพาะอย่างยิ่งสำหรับลานและทางเดิน

 

สารกันน้ำและสารกันชื้น

 

สารกันน้ำและสารกันชื้นซึ่งได้แก่ ได้แก่ สบู่, บิวทิลสเตียเรท, น้ำมันแร่และแอสฟัลต์อิมัลชัน ถูกนำมาใช้เพื่อลดปริมาณการซึมของน้ำเข้าไปในรูกว้างของคอนกรีต “สารป้องกันการแข็งตัว” มักใช้เป็นตัวเร่งอนุภาคที่ใช้ในปริมาณที่สูงมาก ซึ่งมีราคาสูง และให้เวลาก่อตัวที่เร็ว แม้ว่าจะไม่มีคุณสมบัติในการป้องกันการแช่แข็งนตัวมันเองก็ตาม อย่างไรก็ตามโดยทั่วไปแล้วจะไม่ใช้สำหรับที่อยู่อาศัย

 

แหล่งที่มา:

 

https://theconstructor.org/concrete/construction-chemicals-admixture-applications/5978

 

Petroleum Resin

The Chemicals Distributor

การใช้สารเคมีผสมเพิ่มสำหรับคอนกรีต (สารผสมเพิ่ม)

สารผสมเพิ่มในคอนกรีต 7 ชนิดที่จำเป็นต้องใช้

สารผสมเพิ่มเป็นวัสดุอื่นที่ไม่ใช่ซีเมนต์ โดยเป็นวัสดุผสมคอนกรีตและน้ำที่มีการเพิ่มลงในคอนกรีตทั้งก่อนหรือระหว่างการผสมเพื่อปรับเปลี่ยนคุณสมบัติ เช่น ความสามารถในการใช้งาน, อุณหภูมิในการบ่ม, เวลาในการก่อตัวหรือสี

 

สารหน่วงการก่อตัว

 

สารหน่วงการก่อตัวจะชะลอความชุ่มชื้นของซีเมนต์และยืดเวลาการก่อตัวให้ยาวขึ้น ตัวเร่งปฏิกิริยาถูกนำมาใช้ประโยชน์ในสภาวะที่มีอากาศร้อนเพื่อเอาชนะผลกระทบที่เกิดจากอุณหภูมิที่สูงขึ้นและมวลคอนกรีตที่ขยายใหญ่ขึ้นในเวลาการก่อตัวของคอนกรีต เนื่องจากสารหน่วงการก่อตัวส่วนใหญ่ทำหน้าที่เป็นตัวลดน้ำโดยพวกมันมักถูกเรียกว่าตัวหน่วงการลดน้ำ

 

สารเร่งการก่อตัว

 

สารเร่งการก่อตัวช่วยลดระยะเวลาการก่อตัวของคอนกรีตเพื่อให้สามารถเทในพื้นผิวที่มีสภาพอากาศหนาวเย็น, จำเป็นต้องนำหล่อออกก่อน, จำเป็นต้องตกแต่งพื้นผิวก่อน, และในบางกรณีเช่นการมีแรงมากระทำ  ทั้งนี้ต้องระมัดระวังอย่างเหมาะสมในขณะที่เลือกประเภทและสัดส่วนของสารเร่งการก่อตัว เนื่องจากภายใต้สภาวะส่วนใหญ่ตัวเร่งปฏิกิริยาที่ใช้กันโดยทั่วไปทำให้เกิดการหดตัวของคอนกรีตที่เพิ่มขึ้น

 

ซุปเปอร์พลาสติไซเซอร์

 

ซุปเปอร์พลาสติไซเซอร์หรือที่รู้จักกันในชื่อซุปเปอร์พลาสติไซเซอร์ ซึ่งรวมถึงสารผสมลดน้ำ เมื่อเทียบกับสิ่งที่เรียกกันทั่วไปว่าเป็น "สารลดน้ำ" หรือ "สารลดระดับน้ำช่วงกลาง" แต่ซุปเปอร์พลาสติไซเซอร์ถือเป็น "เครื่องลดน้ำระดับสูง" เครื่องลดน้ำระดับสูงเป็นสารผสมที่ช่วยให้สามารถลดปริมาณน้ำได้มากหรือเพิ่มความสามารถในการไหลเวียนได้โดยไม่ต้องชะลอการก่อตัวหรือเพิ่มการกักกระจายฟองอากาศ ปริมาณที่ใช้ต้องแตกต่างกันไปตามส่วนผสมคอนกรีตและชนิดของซุปเปอร์พลาสติไซเซอร์ที่ใช้

 

สารผสมลดน้ำ

 

สารผสมลดน้ำใช้เพื่อให้ลดน้ำให้การยุบตัวของคอนกรีตเท่าเทียมกัน หรือเพิ่มขีดความยุบตัวของคอนกรีตที่ปริมาณน้ำเท่าเทียมกัน มันสามารถมีผลข้างเคียงในการเวลาในการก่อตัวเริ่มต้นได้ สารลดน้ำส่วนใหญ่จะใช้สำหรับ การจัดวางตัวคอนกรีตเพื่อช่วยในการดูดน้ำ โดยอาศัยผลกระทบต่อแรงตึงผิวของน้ำซึ่งจะทำให้ได้ประโยชน์จากการกักกระจายฟองอากาศ

 

สารกักกระจายฟองอากาศ

 

สารกักกระจายฟองอากาศจะกักฟองอากาศขนาดเล็กในคอนกรีต ประโยชน์หลักคือความทนทานที่เพิ่มขึ้นในวัฏจักร freeze-thaw โดยเฉพาะอย่างยิ่งในสภาพอากาศหนาวเย็น ในขณะที่การสูญเสียความแข็งแรงบางอย่างมักจะมาพร้อมกับอากาศที่เพิ่มขึ้นในคอนกรีต โดยทั่วไปสามารถเอาชนะได้โดยการลดอัตราส่วนน้ำต่อซีเมนต์ผ่านการทำงานที่ดีขึ้นหรือผ่านการใช้สารผสมอื่นๆที่เหมาะสม ตามปกติแล้ว สารผสมควรผสมเฉพาะในส่วนผสมคอนกรีตโดยผู้เชี่ยวชาญที่เชี่ยวชาญ เพราะผู้ผสมบางคนอาจทำให้ได้ผลที่ไม่พึงประสงค์ได้

 

สารยึดตัว

 

สารยึดตัวสามารถใช้เป็นส่วนผสมของวัสดุผสมและวัสดุเช่น polyvinyl chlorides และ acetates, acrylics และ butadiene-styrene co-polymerers เพื่อช่วยในการยึดติดคอนกรีตใหม่/คอนกรีตสด กับ คอนกรีตเก่า/คอนกรีตที่ก่อตัวแล้ว สารให้สีได้ถูกนำมาใช้กันมากขึ้นโดยเฉพาะอย่างยิ่งสำหรับลานและทางเดิน

 

สารกันน้ำและสารกันชื้น

 

สารกันน้ำและสารกันชื้นซึ่งได้แก่ ได้แก่ สบู่, บิวทิลสเตียเรท, น้ำมันแร่และแอสฟัลต์อิมัลชัน ถูกนำมาใช้เพื่อลดปริมาณการซึมของน้ำเข้าไปในรูกว้างของคอนกรีต “สารป้องกันการแข็งตัว” มักใช้เป็นตัวเร่งอนุภาคที่ใช้ในปริมาณที่สูงมาก ซึ่งมีราคาสูง และให้เวลาก่อตัวที่เร็ว แม้ว่าจะไม่มีคุณสมบัติในการป้องกันการแช่แข็งนตัวมันเองก็ตาม อย่างไรก็ตามโดยทั่วไปแล้วจะไม่ใช้สำหรับที่อยู่อาศัย

 

แหล่งที่มา: https://theconstructor.org/concrete/construction-chemicals-admixture-applications/5978 

 

 

All rights reserved © 2013-2017 Sirocko (Thailand) Co.,Ltd.

The Chemicals Distributor

02 525 8796-7

081 810 2780