คลื่นลูกใหม่แห่งนวัตกรรมอุตสาหกรรมเคมี​​

Petroleum Resin

The Chemicals Distributor

สารผสมเพิ่มในคอนกรีต 7 ชนิดที่จำเป็นต้องใช้

สารผสมเพิ่มในคอนกรีต 7 ชนิดที่จำเป็นต้องใช้

สารผสมเพิ่มจะถูกเพิ่มลงในถังคอนกรีตทันทีในช่วงก่อนหรือระหว่างการผสมคอนกรีต สารผสมเพิ่มสำหรับคอนกรีตสามารถปรับปรุงคุณภาพคอนกรีต, บริหารจัดการ, เร่งเวลาหรือชะลอการเวลาในการก่อตัวในคุณสมบัติอื่นๆที่อาจเปลี่ยนแปลงเพื่อให้ได้ผลลัพธ์ที่เฉพาะเจาะจง

 

1. สารหน่วงการก่อตัว

สารผสมเพิ่มเพื่อหน่วงการก่อตัวของคอนกรีตถูกใช้เพื่อชะลอปฏิกิริยาเคมีที่เกิดขึ้นเมื่อคอนกรีตเริ่มกระบวนการก่อตัว สารผสมเพิ่มชนิดนี้มักถูกใช้เพื่อลดผลกระทบจากอุณหภูมิที่สูงซึ่งอาจทำให้การก่อตัวของคอนกรีตเร็วขึ้น สารหน่วงการก่อตัวนี้ใช้ในงานคอนกรีตก่อสร้างทางเท้า ทำให้มีเวลาเพิ่มในการก่อสร้าง, ลดค่าใช้จ่ายเพิ่มเติมในการวางเครื่องผสมคอนกรีตชุดใหม่บนไซต์งาน, และช่วยลดการเกิดรอยต่อจากการเทคอนกรีตสดต่อจากคอนกรีตที่แข็งตัวแล้ว

2. สารกักกระจายฟองอากาศ

สารกักกระจายฟองอากาศในคอนกรีตสามารถเพิ่มความทนต่อสภาวะที่น้ำกลายเป็นน้ำแข็งและละลายสลับกันสารผสมเพิ่มชนิดนี้สร้างคอนกรีตเหมาะกับการทำงานมากกว่าคอนกรีตที่ไม่กระกระจายฟองอากาศ โดยช่วยลดการเยิ้มและการแยกตัวของคอนกรีต นอกจากนี้สารผสมเพิ่มที่กักกระจายฟองอากาศยังสามารถเข้ากันได้กับสารผสมเพิ่มเกือบทุกชนิด

3.สารลดน้ำ

สารผสมเพิ่มที่ใช้ลดน้ำคือผลิตภัณฑ์ทางเคมีที่ใช้ผสมคอนกรีตเพื่อให้ค่าลดตัวที่ต้องการในระดับที่มีสัดส่วนระหว่างน้ำและซีเมนต์ในระดับต่ำซึ่งเป็นค่าปกติที่ใช้กัน และยังถูกใช้เพื่อให้ได้คอนกรีตที่มีความแข็งแรงเฉพาะโดยใช้ซีเมนต์ในปริมาณน้อย ซึ่งซีเมนต์ที่มีปริมาณน้อยนี้ทำให้การปล่อยแก๊สคาร์บอนไดออกไซด์และพลังงานที่ใช้ต่อปริมาตรของคอนกรีตลดลงคุณสมบัติของคอนกรีตจะได้รับการปรับปรุงให้ดีขึ้นและช่วยให้คอนกรีตอยู่ได้ภายใต้สภาวะการณ์ที่ยากลำบาก

4. สารเร่งการก่อตัว

สารผสมเพิ่มที่เร่งการก่อตัวถูกใช้เพื่อเพิ่มอัตราในการเพิ่มความแข็งแรงของคอนกรีตหรือใช้เพื่อลดเวลาในการก่อตัวของคอนกรีต แคลเซียมคลอไรด์อาจเป็นสารที่รู้จักกันในนามของส่วนประกอบที่เร่งการก่อตัวมากที่สุด อย่างไรก็ตามมันอาจเพิ่มการกัดกร่อนของเหล็กเสริมคอนกรีตได้  อย่างไรก็ตามแนวทางปฏิบัติในการทำคอนกรีตที่เหมาะสมที่สุดเช่นการรวมตัวที่เหมาะสม, การหุ้มคอนกรีตที่เพียงพอและการออกแบบส่วนผสมคอนกรีตที่เหมาะสมจะช่วยป้องกันปัญหาการกัดกร่อนเหล่านี้ได้

5. สารลดการหดตัว

สารลดการหดตัวจะถูกผสมลงในคอนกรีตในระหว่างการผสมครั้งแรกสารผสมชนิดนี้สามารถลดการหดตัวในระยะสั้นและระยะยาวได้และยังสามารถใช้งานได้ในสถานการณ์ที่การหดตัวแตกร้าวอาจนำไปสู่ปัญหาด้านความทนทานหรือเกิดการหดตัวบริเวณข้อต่อเป็นวงกว้างซึ่งเป็นสิ่งที่ไม่พึงปรารถนาทั้งด้านเหตุผลทางเศรษฐกิจหรือทางเทคนิค

 

6. ซุปเปอร์พลาสติไซเซอร์

วัตถุประสงค์หลักของการใช้สารซุปเปอร์พลาสติไซเซอร์คือเพื่อเพิ่มการไหลเวียนของคอนกรีตให้มีค่ายุบตัวที่สูงอยู่ในช่วง 7-9 นิ้วเพื่อใช้ในโครงสร้างคอนกรีตเสริมแรงขนาดใหญ่และในตำแหน่งที่การรวมตัวที่เหมาะสมโดยการสั่นสะเทือนไม่สามารถทำได้อย่างง่ายดายนอกจากนี้ยังพบว่าสารซุปเปอร์พลาสติไซเซอร์ช่วยเพิ่มความสามารถในการใช้งานของคอนกรีตในซีเมนต์ส่วนใหญ่ได้อีกด้วย

7. สารยับยั้งการกัดกร่อน

สารยับยั้งการกัดกร่อนอยู่ในกลุ่มของสารผสมพิเศษและใช้เพื่อชะลอการกัดกร่อนของเหล็กเสริมในคอนกรีต สารยับยั้งการกัดกร่อนสามารถลดต้นทุนการบำรุงรักษาโครงสร้างคอนกรีตเสริมเหล็กได้อย่างมากตลอดอายุการใช้งานทั่วไปประมาณ30-40 ปีพวกมันมีผลต่อความแข็งแรงเพียงเล็กน้อยเมื่อเวลาผ่านไปแต่อาจช่วยเร่งการพัฒนาความแข็งแรงเร็วขึ้นได้ในระยะแรก ทั้งนี้สารยับยั้งการกัดกร่อนของแคลเซียมไนไตรท์ช่วยเร่งเวลาในการก่อตัวของคอนกรีตในช่วงอุณหภูมิการบ่มจนกว่าจะได้รับการผสมสูตรด้วยสารชะลอการก่อตัวเพื่อชดเชยการเร่งปฏิกิริยา

 

แหล่งที่มา : https://www.thebalance.com/common-used-concrete-admixtures-845036

 

 

All rights reserved © 2013-2017 Sirocko (Thailand) Co.,Ltd.

The Chemicals Distributor

02 525 8796-7

081 810 2780